Grenkontakter och överspänningsskydd

Grenkontakter & överspänningsskydd

Ett överspänningsskydd används för att skydda elektronik mot överspänning vid blixtnedslag. Överspänningsskydd kopplas till en jordad stickkontakt. Överspänning kan uppstå i både strömnät och nätverk, så om du har en PC eller TV eller annan elektronik som är ansluten till internet med en nätverksabel bör även nätverkskabeln kopplas via överspänningsskyddet.