Tävlingsregler och villkor

Nyhetsbrev och villkor

Genom att du anmäler dig till att få nyhetsbrev från Power Retail Sweden ("POWER") godkänner du bland annat att få kampanjen och personliga erbjudanden via e-post.

Din e-postadress kommer endast att användas för att skicka relevant information relaterad till våra produkter och kommer aldrig att säljas eller vidarebefordras till tredje part. Du kan räkna med att få maximalt en till tre e-postutskick per vecka och kan när som helt avanmäla dig. Läs mer om din integritet och villkor här.

Tävlingsregler

Så här deltar man i tävlingen

För att delta i varje tävling måste man anmäla sig. Det gör man genom att följa instruktionerna i det inlägg vi postar på vår Facebooksida. Oftast handlar det om att svara rätt på ett par frågor i ett frågeformulär och skriva en motivation om varför just du ska vinna. 

Länk till mer information om produkten och nyhetsbrevet >>

Endast prenumeranter som prenumererar på POWER:s nyhetsbrev är berättigade att delta i tävlingen. Övriga bidrag kommer att räknas bort.

Här nedan kan du läsa om villkoren för att delta i tävlingar på Power.se samt vad du kan förvänta dig av oss när du är registrerad i vår databas.

 

Innehållsförteckning

1. Kontakt och giltighetstid

2. Offentliggörande av vinnare

3. Vinsten

4. Utskick av vinst

5. Bytesrätt

6. Reklamation

7. Vinstskatt

8. Ändring av tävlingsvillkor

9. Undantag för möjlighet att delta i våra tävlingar på Power.se

10. Elektronisk kommunikation

11. Missbruk

 

Tävlingsvillkor

1. Kontakt och giltighetstid

Vinner du, kommer vi att ta kontakt med dig på den e-postadress som du har registrerat dig på för vårt nyhetsbrev. Därefter har du två (2) dagar på dig för att svara och meddela oss ditt fullständiga namn, fysiska adress samt telefonnummer. Om du inte svarar inom tidsfristen riskerar du dessvärre att vi drar en ny vinnare och i så fall kan vi inte garantera dig att du får behålla vinsten.

 

2. Offentliggörande av vinnare

Vinnaren blir offentliggjord på vår hemsida, Power.se och genom de sociala medier som vi har valt ut.

Vinnaren av tävlingen (och vinst) snarast efter avslutad tävling och vi meddelar då vinnaren direkt, samt offentliggör den lyckliga personen på Power.se och på sociala medier.

Vinnarna samtycker till att arrangören använder deras namn, gilla-markeringar och annat material som skickats in i samband med tävlingen i publicitetssyften utan att de får ekonomisk kompensation från arrangören. Detta kan också innebära att informationen används i arrangörens allmänna marknadsföring, till exempel på webbplatser som drivs av arrangören och på POWER Sveriges Facebook-sida.

 

3. Vinsten

Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta den angivna vinsten med en annan produkt till samma eller högre värde.

 

4. Utskick av vinst

Vinst skickas ut så fort som det är möjligt.

 

5. Bytesrätt

Det finns mycket som vi kan göra för dig. Men vi erbjuder inte möjligheten att byta din vinst mot kontanter, rabattkod eller andra varor.

 

6. Reklamation

Vanlig reklamationsrätt och garanti gäller.

 

7. Vinstskatt

POWER förhåller sig till lagstadgade villkor.

 

8. Ändring av tävlingsvillkor

Om tävlingen av någon anledning inte kan hållas som planerat förbehåller sig arrangören rätten att när som helst efter eget omdöme ändra villkoren för tävlingen, inklusive priset och dess tävlingsvillkor, förutsatt att detta godkänns av spelmyndigheterna i de berörda länderna. Eventuella ändringar kommer att publiceras på POWER Sveriges Facebook-sida

 

9. Undantag för möjlighet att delta i våra tävlingar på Power.se

Anställda på POWER samt medlemmar av dessa personers hushåll, har inte rätt att delta i POWER:s tävlingar.

 

10. Elektronisk kommunikation

När du tackar ja till att ta emot vårt nyhetsbrev samt övrig elektronisk kommunikation kan du komma att få nyhetsbrev som täcker in alla de typer av produkter som vårt varusortiment består av, samt eventuella nya varukategorier i framtiden. Vi vill inte att du ska missa våra erbjudanden och nyheter. Av den anledningen ser vi till att du håller dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev samt med övriga personliga rekommendationer och speciella evenemang.

Dina uppgifter används endast för att ge dig en bättre och mer personlig kundupplevelse.

Vi kommer inte att utan din uttryckliga tillåtelse sälja, distribuera, offentliggöra eller på annat sätt avslöja personlig data, som kan identifiera dig personligen, till någon utanför POWER.

Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje part med undantag om rättsliga och statliga myndigheter kräver det.

Det kan även uppstå situationer, där vi har behov för hjälp, för att vi ska kunna kommunicera på bästa möjliga sätt med dig. Där kan därför finnas situationer, där andra verksamheter kan komma att hjälpa oss med att genomföra funktioner för vår räkning (t.ex. outsourcing till mail-leveransföretag). De får tillgång till de uppgifter, som identifierar dig personligen, för att de ska kunna genomföra dessa funktionerna, men de har inte rätt att använda uppgifterna för andra ändamål. Vid den typen av samarbete, finns där självklart ett sekretessavtal med tjänsteleverantören, som försäkrar att dina uppgifter skyddas och inte missbrukas.

Om du vill bli borttagen från vår databas kan du göra det genom att kontakta vår kundservice eller avanmäla dig direkt på vår hemsida. Efter att dina uppgifter är borttagna, behåller vi inte några personliga upplysningar om dig, undantaget om lagen kräver det.

 

Övrigt

11. Missbruk

Om det finns anledning att tro att en deltagare har brutit mot ovanstående tävlingsvillkor eller om felaktig, oläslig, falsk eller på annat sätt ogiltig eller olämplig information har uppgetts, har arrangören full rätt att vägra godkänna ett bidrag eller dela ut ett pris.