Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2018.05.10

1. Allmänt

Denna Integritetspolicy är för Power Retail Sweden AB ("Power"), ett svensk bolag med säte i Sverige,  Kanalvägen 1A, 194 61 Upplands Väsby.

När du besöker vår webbplats eller köper varor och tjänster från någon av våra butiker, kan vi behöva behandla personuppgifter om dig såsom beskrivs nedan. Vi är då personuppgiftsansvarig och du kan rikta efterfrågningar avseende vår behandling av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan eller under ”Min Sida” på www.power.se.

För Power är skyddet av dina personuppgifter av största betydelse. Vi samlar in och använder dina personuppgifter endast inom de juridiska gränser som uppställs i dataskyddslagstiftning i Sverige och EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) såsom tillämpas i svensk rätt. När vi använder begrepp som ”personuppgift”, ”behandling”, ”personuppgiftsansvarig” och ”personuppgiftsbiträde” har de samma innebörd som framgår av dataskyddslagstiftning.

2. Vilken personuppgift, för vilket ändamål och på vilken laglig grund?

Personuppgifter relaterade till ditt köp: När du köper varor och tjänster från vår webbplats www.power.se eller i någon av våra medlemsbutiker, behandlar vi personuppgifter som du tillhandahåller oss, såsom ditt namn och kontaktuppgifter (inklusive adress, e-post och telefonnummer) samt betalningsinformation. Detta är information som vi samlar in och behandlar för att vi behöver den för att tillhandahålla våra varor och tjänster till dig, hantera returer och hantera ditt konto på vår webbplats (om du har skapat ett konto).

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att skicka meddelande när produkt finns i lager, för att ordna en försäkringstjänst om du har begärt det, för att hantera ditt betyg av din kontakt med vår kundservice, för att meddela dig om du vinner en onlinetävling som du har ställt upp på eller för att kontakta dig vid problem med din leverans eller din order. Vi kan också komma att analysera inköp hos olika kundgrupper i syfte att utveckla våra produkterbjudanden och för att efterleva vårt legitima intresse att utveckla våra produkter och tjänster.

När du besöker någon av våra butiker eller en självständig Powerbutik, kan vi komma att använda kameraövervakning som säkerhetsåtgärder.

Dessa uppgifter behandlas delvis eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och delvis för ändamålet att fullfölja vårt legitima intresse att kommunicera med dig på ett effektivt sätt samt för att tillhandahålla högsta service till våra kunder.

Även om vi inte stödjer denna behandling på ditt samtycke, kan du när som helst kontakta oss om du har frågor och du kan begära att vi upphör behandlingen, såsom beskrivs nedan.

Webbplatstrafik och analys – cookies: Power inhämtar, samlar in och analyserar data för användning, trafik och användning på Power’s webbplats. Detta inkluderar din IP-adress, webbläsare (Chrome, Internet Explorer etc.), operativsystem (Windows etc.), interaktioner med annonser (exempelvis klick eller visningar) och besökta webbsidor. Detta sker genom att använda cookies och vi kan komma att använda cookies för att ge personliga produktrekommendationer och tjänster. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies, vilket närmare förklaras i vår cookiepolicy. Det handlar om användandet av personuppgifter och stödjer sig på ditt samtycke, som kan återkallas när som helst. Du kan läsa mer om vår användning av cookies, hur du återkallar ditt samtycke och gör ändringar i vår cookiepolicy, samt även på http://www.youronlinechoices.com/.

Direktmarknadsföring med ditt samtycke: Om du har lämnat ditt samtycke, kan vi komma att behandla din e-postadress och telefonnummer för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial som är särskilt anpassade för dig. Vi kan därefter anpassa våra erbjudanden till dig baserat på den information vi har, såsom dina tidigare inköp och information från andra källor för demografiska data såsom kön, födelsedatum och adress (profilering). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och invända mot sådan profilering på ”Min Sida”, eller genom att kontakta oss enligt nedan, eller genom att avsluta prenumerationen av nyhetsbrev. För mer information, vänligen besök denna sida.

3. Vem vi delar dina uppgifter med

Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra partners och andra koncernbolag, till exempelvis de oberoende Powerbutikerna, våra logistikpartners för att kunna tillhandahålla varor till ditt hem, leverantörer av reperationstjänster, IT-tjänsteleverantörer, leverantörer av undersöknings- och marknadsföringstjänster, produktleverantörer, bokföringstjänstetillhandahållare, betaltjänstleverantörer eller enskilda Powerbutiker som du väljer att hämta dina varor på.

Annars delar vi inte dina uppgifter till tredje parter, förutom när det krävs enligt lag eller när vi har ditt uttryckliga samtycke.

4. Plats för dina uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter på servrar som är säkert placerade inom EU/EES-området. Eftersom vi tar dataskydd på allvar överför vi inte dina personuppgifter utanför EU/EES och alla våra personuppgiftsbiträden omfattas av strikta sekretessförpliktelser avseende dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan det dock bli nödvändigt att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES, och i så fall kommer vi att säkerställa att överföringen av uppgifterna omfattas av nödvändiga säkerhetsåtgärder, exempelvis standardavtalsklausuler avseende dataskydd som antagits av EU-kommissionen eller överföringar i enlighet med EU-USA Privacy Shield. Du kan få en kopia på sådana skyddsåtgärder (om tillämpligt) genom att kontakta oss enligt nedan.

5. Lagring och radering

Power kommer att radera personuppgifter när samtliga ändamål med behandlingen av personuppgifterna i fråga har fullföljts och när radering är tillåten enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Exempelvis kommer vi att radera uppgifter som är hänförliga till din profil på ”Min Sida” när ett konto raderas, medan information om kontaktpersonen för kontot och faktureringsmaterial lagras under fem år för att vi ska kunna hantera framtida förfrågningar och för att följa gällande redovisningslag. Vi raderar eller anonymiserar uppgifter avseende dina inköpta varor efter fem år från inköpet, såtillvida du inte har anmält dig till mina sidor och väljer att ha din inköpshistorik där. Övervakningsband från kameraövervakning raderas i enlighet med lagstadgade krav och är föremål för strikta informationssäkerhetsrutiner.

Du kan begära tillgång till och radering av dina personuppgifter genom denna länk.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att, på begäran, få information om dina personuppgifter som vi lagrar och som vi behandlar på annat sätt. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och under vissa förutsättningar få tillgång till att begränsa vår behandling av dina uppgifter eller kräva att vi raderar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av personuppgifter (såsom beskrivs ovan), utan att detta påverka lagligheten av behandling som stödjer sig på samtycke före det är återkallat.

Du har rätt att göra invändningar till behandlingen av dina personuppgifter och när EU:s förordning 2016/679 (GDPR) träder i kraft kan du begära att få ut personuppgifter på ett strukturerat och i ett vanligt använt format så att det enkelt kan överföras till dig eller någon annan personuppgiftsansvarig som du utser (detta kallas för ”dataportabilitet”).

Om du har några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, ber vi dig att kontakta oss. Vänligen rikta förfrågningar avseende sådana frågor på sätt som beskrivs ovan i denna integritetspolicy. Vi informerar även om att du har rätt att lämna klagomål hos den svenska Dataskyddsmyndigheten.

7. Uppdateringar och ändringar

Denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras eller ändras. När vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att inkludera datumet för när Integritetspolicyn senast uppdaterades. Om det görs väsentliga ändringar eller ändringar angående hur vi kommer att använda dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig antingen genom att lägga upp ett väl synligt meddelande om sådana ändringar innan genomförandet av ändringen eller genom att skicka dig ett direkt meddelande.

8. Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om integritet på våra webbplatser, kan vi nås på:

data.protection.officer@power.se