Google WiFi

Ett nätverk som fungerar

Google Wifi är en typ av Wi-Fi-system som fungerar med alla internetleverantörer och ger dig täckning i hela hemmet.*

Skapad av Google

Allt du gillar med Google – smarta funktioner, säkerhet och enkelhet – i hemmets Wi-Fi.

Ständigt stark signal

Google Wifi ser automatiskt till att enheten alltid använder den bästa kanalen och det snabbaste frekvensbandet.

Täckning i alla rum

Googles Wifi-åtkomstpunkter samverkar för att skapa ett sammanhängande system som ger en stark signal var du vill.

Enkel Wi-Fi-styrning

Använd den kompletterande appen Google Wifi för att visa anslutna enheter, köra hastighetstest, felsöka snabbt, konfigurera gästnätverk och mycket annat.

Familjevänliga verktyg

Håll koll på barnens tid framför skärmen genom att pausa Wi-Fi-anslutningen på deras enheter vid läggdags, middagstid och andra lämpliga tillfällen.

Kundsupport tillgänglig

Om du behöver hjälp med ditt Google Wifi-system hjälper våra medarbetare på supporten gärna till. (Endast tillgänglig på engelska)

*Storlek på hemmet, material och planlösning kan påverka hur Wi-Fi signalen reser. Större hem (ca 85 m2 eller större) eller hem med tjockare väggar eller som är långsmala kan behöva flera Wifi-åtkomstpunkter för full täckning. Signalstyrkan och hastigheten på din uppkoppling är beroende av din Internetleverantör. Vid konfigureringen krävs mobila enheter med Android 4.0 och senare eller iOS 8 och senare.