Service och reparation

Är du i behov av service eller support?

I första hand rekommenderar vi att du tar direkt kontakt med leverantören för att felsöka problemet. De har oftast bäst koll på sina egna produkter. nedan. Vi har försökt att göra detta så enkelt som möjligt för dig. Börja med att välja relevant produktgrupp för mer information. Där hittar du bland annat information om varje produktgrupp, lite tips och tricks samt kontaktinformation till våra leverantörer .

Reparationstiden är normalt upp till 3 veckor vilket kan variera mellan olika produktgrupper.

Har du POWER Care trygghetsförsäkring?

Det är försäkringsbolaget som avgör om produkten skall repareras eller om du får en ny produkt. Följ samma instruktioner som för service och reparation.

Har du redan lämnat in din produkt?

Klicka här för att se servicestatus på din produkt > 

Välj produktkategori nedan

Hur en går tillväga skiljer sig lite beroende på vilken produktkategori produkten tillhör.

Vitvaror Hushållsapparater Datorer Ljud och bild Mobiler, surplattor och GPS Gaming och underhållning Foto