Installationstjänster

Information om installation och montering 

Vi har ett samarbete med Bring som utför installation och montering för vår räkning.

 

Installation och montering av produkter

Montering/installation av vitvaror av certifierade installatörer.  Kombineras med leverans med inbärning. Installatören ringer för att avtala tid för leverans och installation. Leverans och installation och ev. andra tilläggtjänster utförs alltid vid ett och samma tillfälle. Vid installation tillkommer en leveranskostnad, fr. 395 kr.

Notera: Vi erbjuder inte installation av fläktar, gasspisar och gashällar. På icke brofasta öar kan vi tyvärr inte erbjuda installation av några varor.

 

Att tänka på innan installation

 • Att bereda fri väg till anvisad plats i hemmet.
 • Att skydda ditt golv på lämpligt sätt. Chaufförerna måste enligt svensk lag behålla skorna på.
 • Du ansvarar för att aktuell produkt får plats på tilltänkt plats.
 • Att flytta och avinstallera eventuell gammal produkt. Om tilläggstjänsten "Återvinning av produkt" beställts behöver produkten endast vara tömd.
 • Kyl/frys ska vara tömda och disk/tvätt ska vara tömda på vatten etc.

Vi utför inga justeringar på din egendom för att levererad produkt ska få plats eller kunna sättas fast. Vi sågar/skruvar/spikar inte i väggar eller skåp för att kunna installera produkten. Om produkten levereras med ett tippskydd skall detta monteras av oss enligt produktens installationsmanual. Tippskydd monteras endast i skåpstommar, diskmaskin, inbyggnadsugn. Torkskåp och vissa kyl/frysskåp ska fästas i vägg med medföljande tippskydd och enligt anvisning på produkten. Vi borrar inte direkt i bakomliggande vägg.

Vi gör endast installation på befintliga el/vattenledningar som sitter inom 1,2 meter från produktens placering och är fackmannamässigt installerade. Lättåtkomlig vattenavstängning måste finnas på plats, t.ex. Ballofix. 

När det gäller nedanstående installationstjänster så utförs inga demonteringar av något slag på t.ex. överskåp, underskåp, trösklar m.m.

 

Korrekta elinstallationer

Våra installatörer är erfarna och certifierade, men de är inte elektriker eller rörmokare. Det är därför viktigt att ström, vatten och avlopp är regelrätt installerat och funktionellt. Det betyder bland annat att ledningar endast kan installeras i en existerande kopplingsdosa, att det ska vara lättillgängligt att öppna och stänga vattentillförseln samt att det ska vara ett standardmässigt installerat och stabilt avloppssystem. 

Av säkerhetsskäl medföljer inte sladdar till spisar och spishällar, om inte annat anges. 

Notera: Om du behöver få en spis eller en häll installerad ska du vara uppmärksam på att sladdar som eventuellt medföljer vid leverans är 1,5 mm tjocka sladdar. I ett standardeluttag kan endast en 1,5 mm-sladd installeras. Om du vill installera en spis eller häll tillsammans med andra produkter måste det därmed finnas två uttag.

Det får installatören inte göra:
 • Av hänsyn till försäkringsskyddet och potentiella skador får installatören inte heller skära eller borra hål i exempelvis köksskåp. Detta måste vara färdigt i förväg. 
 • I samband med montering av integrerbara produkter får installatören inte heller foga, montera eller anpassa skåpluckor eller bordsskivor. Därför får inte inbyggnadsbara produkter jämnas till eller justeras på höjden eftersom justeringen kan utföras korrekt först när din kökslucka är monterad utanpå produkten. 
 • På grund av de speciella krav som ställs på gasprodukter har våra installatörer inte möjlighet att installera gasspisar, gashällar eller liknande produkter. 
 • Våra installatörer får inte installera luftvärmepumpar, då detta kräver speciell behörighet och specialverktyg.
 • Frånluftstorktumlare installeras av installatören, som ansluter maskinen till kontaktuttaget. Avloppsslang installeras dessvärre ej av installatören.
Om installationen inte kan utföras

Om installatören av någon anledning inte kan installera produkten hos dig kan du antingen avtala med denne om att varan ska bli avställd hos dig eller neka mottagandet av produkten. Om du nekar att ta emot varan och behöver avtala om ny leverans tillkommer ny utkörnings- samt installationskostnad.

 

Installation av diskmaskin

Produkten bärs in i bostaden och avemballeras, emballaget tas om hand. Produkten ställs i våg. El och vatten kopplas in på befintliga uttag. Maskinen kan placeras högst 1,2 meter från el/vatten uttag. Befintliga förlängningsslangar/sladdar återanvänds ej om de är i dåligt skick, detta är upp till installatören att avgöra. Maskinen funktionstestas. Medföljande sockel monteras. Inga täckluckor monteras. Dekorsockel och eventuella köksskåp ska vara borttagna. Om håltagning erfodras utförs detta i skåpsvägg för att dra el/vattenledningar. Vi borrar inte direkt i bakomliggande vägg. Ballofix-koppling ska finnas på vattenledning.

 

Installation av spis (Gäller även häll och ugn)

Produkten bärs in i bostaden och avemballeras, emballaget tas om hand. Produkten ställs i våg. El kopplas in på befintliga uttag. Sladd på uttjänt maskin används om den anses vara i tillräckligt bra skick, om inte måste du ha köpt ny sladd.

 

Installation av torktumlare

Produkten bärs in i bostaden och avemballeras, emballaget tas om hand. Produkten ställs i våg. El kopplas in på befintliga uttag. Vid frånluftstumlare kopplar frånluftslang till frånluftsöppning om sådan finns. Vid installation på förhöjningssockel måste maskinens fötter fästas med fästjärn. Befintliga förlängningsslangar/sladdar återanvänds ej om de är i dåligt skick, detta är upp till installatören att avgöra.

 

Installation av tvättmaskin

Produkten bärs in i bostaden och avemballeras, emballaget tas om hand. Transportsäkring avlägsnas från produkten och lämnas hos dig. Produkten ställs i våg. El och vatten kopplas in på befintliga uttag. Maskinen kan placeras högst 1,2 meter från el/vatten uttag. Befintliga förlängningsslangar/sladdar återanvänds ej om de är i dåligt skick, detta är upp till installatören att avgöra. Vid installation på förhöjningssockel måste maskinens fötter fästas med fästjärn. Maskinen funktionstestas.

 

Installation av tvätt/torkpelare

Då du köpt både tvättmaskin och torktumlare och dessa ska ställas på varandra skall monteringssats användas och skruvas fast i produkterna enligt anvisningar. Det åligger dig att införskaffa monteringssats. Demontering/montering ingår.

 

Installation av kylskåp/frysskåp/Side-by-Side/kyl-frys/frysbox

Produkten bärs in i bostaden och avemballeras, emballaget tas om hand. Produkten ställs i våg. El och eventuellt vatten kopplas in på befintliga uttag. Dörrar hängs inte om och lyfts inte bort.

 

Fästa produkter i vägg/skåp

Vid installation av diskmaskin, inbyggnads ugn och andra produkter som ska installeras i högskåp/bänkskåp så skall dessa fästas i tillhörande skåp för att förhindra att de tippar. Torkskåp och vissa kyl/frysskåp ska fästas i vägg med medföljande tippskydd och enligt anvisning på produkten.

 

Installationsvillkor

Installation genomförs endast på befintliga framdragna uttag och ledningar. Eventuell gammal produkt måste vara avfrostad/tömd. Överskåp och socklar ska vara lossade. Extra materialkostnad kan tillkomma om installationen kräver material utöver den utrustning som följer med produkten. Du behöver före installationen kontrollera att du har rätt spänning för produkten, det vill säga 230 alternativt 400 volt.

Vid installation av en hel- eller halvintegrerad produkt, som till exempel en integrerad diskmaskin, ingår inte montering av den självvalda frontluckan eller dörrfronten.

Vid installation av en tvättmaskin och/eller torktumlare, måste installation ske i ett våtutrymme (t.ex. badrum). Vid installation av en diskmaskin måste det finnas ett läckageskydd i form av en droppskyddsbricka tillgängligt (medföljer inte utan köps som tillbehör). Vi råder dig att köpa till ett nytt läckageskydd samtidigt som du köper din diskmaskin.

 

Checklista
 1. Har golvet skyddats för skor inomhus?
 2. Vatten och eluttag finns inom angivet avstånd och åtkomliga.
 3. Vatten/elkopplingar är hela och kan garantera en säker/laglig installation.
 4. Är det rätt produkt?
 5. Är returen avfrostad/tömd på rester eller vatten?
 6. Finns helt droppskydd vid installation av produkt?
 7. Vattenanslutning plomberad.
 8. Maskin ställd i våg och testkörd med spolning/tömning.
 9. Godkänd vattenavstängning invid maskin som är lättåtkomlig (t.ex. Ballofix)
 10. Allt emballage är borttaget och tas med för deponering.
 11. Transportsäkring borttagen.